KyrMedu Erasmus + программасы

C 22 долбоорунун алкагында 24 January 2019 чейин KyrMedu “Кыргызстан-жылы саламаттыкты сактоодо биоинженерия, башкаруу жана экономика тармагындагы жогорку билим берүү системасын өнүктүрүү”, Erasmus + программасынын Колдонмо илимдер Батыш-Саксон University жумушчу иш сапары менен (g.Tsvikkau, Германия) башчылары 7 KR өнөктөш окуу жайлары (GDI, КМКТАУ, КГТУ, NSU Talgi, КГМА, ОшМУ).